Skip to main content

Avstrijski muzej na prostem

Potovanje skozi kme?ko zgodovino Avstrije

Avstrijski muzej na prostem šteje med 10 najve?jih evropskih osrednjih muzejev na prostem. Kot najve?ji in edini muzej na prostem prikazuje zna?ilne zgodovinske pokrajine s hišami iz vse Avstrije in obiskovalcem tako posreduje obsežno sliko nekdanjega kme?kega prebivalstva.   
Kot mednarodno priznani muzej na prostem hrani nenadomestljivo kulturno dediš?ino iz šestih stoletij in omogo?a avtenti?ni vpogled v same za?etke zgodovine Avstrije.   
Med sprehodom preko Avstrije nam 98 zgodovinskih kme?kih gradenj pripoveduje svoje napete zgodbe o življenju, bivanju in vsakdanjiku nekdanjega kme?kega prebivalstva.
Izlet v muzejsko dolino predstavlja napeto (?asovno) potovanje za mlado in staro po sledeh kme?ke zgodovine Avstrije. Panoramska pot, vaški ribnik, otroški koti?ki kakor tudi na novo postavljeno gostiš?e „Zum Göller“ vabijo k zadrževanju in uživanju.  
Razstave in vodenja glede razli?nih tem kakor tudi raznoliki prireditveni program stalno ponujajo dodatne atrakcije za mlado in staro.  

Kontakt

avstrijski muzej na prostem Stübing
A – 8114 Stübing
tel.: +43 3124 53700
elektronski naslov:  service@freilichtmuseum.at

=> kako do nas

Odprto

23.03. – 31.10.2018, vsak dan od  9.00 – 17.00 ure (vstop do 16. ure)

Cenik

odrasli € 11,50
upokojenci € 10,00
študentje € 8,00
otroci € 5,50
družinska karta (2 +2) € 29,00
Skupinska potovanja in potovanja z avtobusom
skupine na osebo (od 18 oseb dalje) € 9,50
Sporo?ite, ?e želite vodenje!

Gastronomija

gostiš?e »Zum Goeller«
Tel.: +43 3124 53700-22
Email: service@freilichtmuseum.at